Forum Tematyczne Party-Sound.pl
Regulamin - Wersja do druku

+- Forum Tematyczne Party-Sound.pl (http://forum.party-sound.pl)
+-- Dział: Forum tematyczne Party-Sound.pl (/Forum-Forum-tematyczne-Party-Sound-pl)
+--- Dział: Ogłoszenia (/Forum-Og%C5%82oszenia)
+--- Wątek: Regulamin (/Temat-Regulamin)Regulamin - KamiL - 03-04-2013

Regulamin:
(Prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem.)


§1. Rejestracja:
1. Nie można się rejestrować z nazwą nie zgodną z polskim prawem (pornograficzna,wskazująca link do strony, obrażająca kogoś, czyjeś przekonania lub poglądy, itp.).
2. Przy rejestracji obowiązkiem jest podanie prawdziwego adresu e-mail. W przeciwnym razie konto może być usunięte.
3. Jeśli zostanie udowodnione że użytkownik zarejestrował się na kilka nicków, wszystkie te konta zostaną usunięte lub zbanowane(jeśli kilka osób będzie korzystać z tego samego komputera, adresu IP, prosimy zgłosić to Administracji).

§2. Podpis/Sygnatura:
1. Dopuszczalny rozmiar podpisu (sygnatury): 600x150px (nie dotyczy administracji!)
2. W podpisach nie można zwiększać czcionki, ani zmieniać kolorów tekstu. Można stosować jedynie pogrubienia, podkreślenia i kursywę(nie dot. administracji).
3. Zabrania się umieszczania w podpisie treści pornograficznych(lub jednoznacznie kojarzonych z nią), związanych z rasizmem, urażających czyjeś wyznanie czy ogólnie przyjęte normy itp.
4. Zabrania się kopiowania czyjejś pracy, bez zgody autora(chyba, że plik jest ogólnodostępny w Internecie).

§3. Tematy, wątki, posty:
1. Nie wolno zamieszczać treści niezgodnych z prawem RP, ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi(dotyczy to m.in. dużej ilości niepotrzebnych wulgaryzmów, treści obrażających drugą osobę lub jej przekonania religijne, itp.).
2. Zabrania się pisana całego postu przy użyciu Caps-Locka.
3. Zakaz reklamowania stron ( tylko za zgodą administracji)

§4. Shout Box:
1. Wpisy obraźliwe, prowokacyjne, w których znajdują się treści pornograficzne, szerzące rasizm lub niechęć do danej kultury lub religii (i kojarzone z tym), zawierające niepożądane reklamy lub flood, będą usuwane, a ich autor otrzyma ostrzeżenie lub wykluczenie z forum.
2. W shoutbox'ie obowiązują takie same zasady pisania, jak w tematach
.

Regulamin w każdej chwili może ulec zmianie.RE: Regulamin - GrzechU - 28-04-2013

Dodano:

§2. Podpis/Sygnatura:
1. Dopuszczalny rozmiar podpisu (sygnatury): 600x150px (nie dotyczy administracji!)